BABOYANG WALANG AMOY

Posted: Mar 22, 2008
Description

Kumbinasyon ng karaniwang pag-aalaga ng baboy at alternatibong pamamaraan na binansagang "Deep Bedded System"

URL:

Discussion