Rachel Mwanza

Born 1997
  • Actor
Rachel Mwanza is an actress

Rachel Mwanza Stats

Profession

: Actor

Nationality

: Democratic Republic of the Congo

Date of Birth

: 1997

Place of Birth

: Democratic Republic of the Congo
Appearances

Rachel Mwanza Film Roles

  1. War Witch
    Komona
  2. Kinshasa Kids
Rachel Mwanza