Appearances

Pratap Sachdev Film Roles

  1. Himkavach
  2. Dikri Vahal No Dariyo
  3. Raja Ne Game Te Rani

Pratap Sachdev Film Director

  1. Raja Ne Game Te Rani
Pratap Sachdev