Jun-Young Seo

Born Apr 24, 1987
 • Actor
Jun-Young Seo is an actor.

Jun-Young Seo Stats

Nickname

: Seo Jun-young, Suh Joon-young, Kim Sang-gu, Seo Jun-yeong, Gim Sang-gu, Jun-Yeong Seo, Sŏ Chun-yŏng

Profession

: Actor

Nationality

: South Korea

Date of Birth

: April 24, 1987

Place of Birth

: South Korea
Appearances

Jun-Young Seo Film Roles

 1. Bleak Night
  Dong Yoon
  Bleak Night
 2. Eighteen

Jun-Young Seo TV Starring Roles

 1. He Who Can't Marry
  Tae-yeol
 2. To the Beautiful You
  Ha Seung-ri
Jun Young Seo