Mahakshathriya

Mahakshatriya is a 1994 Kannada movie starring Vishnuvardhan, Sonu Walia, Ramkumar, Sudha Rani, Shankar Ashwath, B. C. Patil. It was directed by Rajendra Singh Babu and produced by Lahari. Mahakshatriya got censored on 27 May 1994 and got a "U" certificate.

Mahakshathriya Stats

Release Date

: 1994

Language

: Kannada Language

Genre

: Drama
Appearances

Mahakshathriya Actors

  1. Sonu Walia
  2. Vishnuvardhan
    Vishnuvardhan
  3. Sudha Rani

Mahakshathriya Directors

  1. Rajendra Singh Babu
Mahakshathriya